Aktualności

Obchody majowe w Bielawie

Content retrieved from: https://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/6646-obchody-majowe-w-bielawie.

Plan rozbudowy bielawskiego Campingu „Sudety”

  Plan rozbudowy bielawskiego Campingu „Sudety” Od początku bieżącej kadencji samorządu, podejmowane są intensywne działania, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności bielawskiego Campingu „Sudety”. W latach 2019 – 2021, na terenach wokół Jeziora Bielawskiego, zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty ośrodka, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez […]

W jaki sposób wybrać obraz do sypialni?

Stworzenie odpowiednio prezentującej się sypialni wymaga zdecydowania się na wybranie odpowiednich elementów do wykorzystania przy tworzeniu wnętrz. Dobrym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na wstępne przygotowanie projektu. Ma to duże znaczenie w kontekście stworzenia takiego wnętrza, które będzie spójne stylistycznie. Wybranie…

Wydłużamy Termin Powiatowego Konkursu pod nazwą „Najpiękniejsze Wielkanocne Palmy” do 8 kwietnia

W odpowiedzi na liczne prośby wydłużamy termin możliwości zgłaszania palm do naszego konkursu aż do 8 kwietnia. Gotowe palmy wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (ul. Świdnicka 23 Dzierżoniów, tel. 74 64 64 656) w terminie do 8 kwietnia 2022 do godziny 16:00. Dla zwycięzców przewidziano pieniężne nagrody w postaci: […]

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego ”Mam plany na przyszłość.”

Do Konkursu „Mam plany na przyszłość” zgłoszono aż 76 prac plastycznych z 10 szkół naszego powiatu. Prace uczniów były poddane ocenie, odrębnie dla każdej z trzech kategorii. Komisja konkursowa przyznała 7 nagród oraz 2 wyróżnienia. Patronat nad konkursem objął starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski. Laureatami konkursu plastycznego z obszaru doradztwa zawodowego zostali uczniowie: Kategoria: szkoły podstawowe […]

Przedszkola i szkoły naprzeciw ukraińskim sąsiadom

„W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.” – fragment komunikatu MEN   […]

Warsztaty z pierwszej pomocy – Młodzieżowa Rada Miasta Bielawa

24 marca 2022 r. radni Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa wzięli udział w warsztatach z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w auli bielawskiego liceum. Zajęcia prowadzone były przez strażaków: Pawła Sendeckiego i Jakuba Rosiaka z Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Ostroszowicach. Młodzieżowi radni doskonalili swoje umiejętności pierwszej pomocy, by  w przyszłości zorganizować warsztaty/pokazy dla uczniów w swoich szkołach. […]

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

We wtorek 22 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Podczas spotkania wręczono nowym członkom TPB legitymacje członkowskie. Ponadto, omówiono i przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności TPB i sprawozdanie finansowe za rok 2021, a także protokół Komisji Rewizyjnej. Członkowie TPB zaakceptowali […]

Odbywający się nienagannie klimatyzacja Kraków montaż

Poczynając od czynności takich jak przeczesanie dostępnych chociażby online źródeł informacji na temat szczegółów rozwiązań dostępnych nam w informacjach na temat urządzeń z zakresu ogrzewania i klimatyzacji, będziemy mieli przed oczyma przekrój konkretnych metod pozwalających skutecznie stawić czoła problematyce trudności…

Apelujemy – nie wszyscy na raz! Rozpoczęła się rejestracja uchodźców po PESEL

W środę 16 marca rozpoczął się proces przyznawania numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy. Apelujemy jednak, aby zainteresowani nadaniem PESEL-u, nie udawali się już pierwszego dnia do Referatu Spraw Obywatelskich, odpowiedzialnego za tę procedurę. Szacuje się, że rejestracja jednej osoby zajmie urzędnikowi od 30 do 50 minut. W przypadku braku paszportu dwujęzycznego, urzędnik musi bowiem […]