Aktualności

Na drodze bądź ostrożny

8 sierpnia 2019 roku policja w Dzierżoniowie przeprowadziła akcję zatytułowaną “NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”, której głównym celem była dbałość o bezpieczeństwo osób poruszających się pieszo. Funkcjonariusze zadbali o pieszych, dbając o to, by stan trzeźwości pieszych oraz osób kierujących pojazdami był odpowiedni. Zwraca się uwagę na wykroczenia popełnionych przez osoby piesze. Ważne jest to, aby przechodzili przez jezdnię w miejscach dozwolonych, a nie przypadkowych. Nie powinni wychodzić przed samochody nawet na przejściach dla pieszych. Z kolei kierowcy powinni ustępować pierwszeństwa pieszym, nie wolno im przyśpieszać przed pasami, nie wolno im wyprzedzać innych aut na przejściach dla pieszych. Muszą zachować ostrożność tak, aby nie stać się sprawcami wypadków w ruchu drogowym. Szczególnie uważni muszą być kierowcy w stosunku do osób, które są niepełnosprawne ze specjalnymi znakami lub osoby o ograniczonej sprawności. Nie wolno przebiegać przez jezdnie na pasach, co czasami robią piesi. Poza tym dużym grzechem rowerzystów jest poruszanie się po pasach na rowerze, bez zsiadania z niego, jazda na rowerze bez oświetlenia wieczorem i w nocy oraz nieprzestrzeganie sygnalizacji świetlnej. Piesi, rowerzyści i kierowcy powinni przestrzegać zasad poruszania się po drogach, aby nie ulec wypadkom drogowym.  Takie wypadki często kończą się kalectwem lub śmiercią, o czym policja zawsze przypomina. Ostrożność i uwaga chronią pieszych przed wypadkami. Kierowcy i rowerzyści również mają obowiązek stosowania się do regulacji kodeksu drogowego.