Aktualności

Porażające niebezpieczeństwo skrzyżowań z drogą podporządkowaną

Mamy różne typy skrzyżowań, naturalnie ze wszystkimi spotykamy się codziennie prowadząc samochód. Poza bezpiecznymi rondami i skrzyżowaniami równorzędnymi istnieją również te z drogą podporządkowaną, znacznie mniej bezpieczne i sprawiające początkującym kierowcom większe trudności.

Istnieją normy i prawa wyznaczające odpowiedni sposób użytkowania krzyżowań, ale zarówno kierowcy, jak i piesi nie zawsze stosują się do nich w odpowiednim stopniu. Ma to za sobą poważne konsekwencje, ponad 95% ze wszystkich wypadków na skrzyżowaniach w roku 2018 miało miejsce na standardowym skrzyżowaniu podporządkowanym. Prawdopodobnie znaczenie tutaj ma specyfika tego skrzyżowania, kierowcy nie zawsze odpowiednio szybko orientują się w tym, która droga ma pierwszeństwo. Na drogach podporządkowanych zasady ruchu są określane przez znaki, albo sygnały drogowe. Być może to właśnie ten czynnik sprawia, że prawdopodobieństwo śmierci jest największe na tym typie skrzyżowania. Mówiąc o niebezpieczeństwie skrzyżowania z drogą podporządkowaną należy wspomnieć, że w przypadku rond doszło tylko do 1,2% wypadków drogowych. Natomiast na skrzyżowaniu, gdzie ruch określa reguła „prawej strony” miało miejsce 3,5% wypadków na skrzyżowaniach.

Ze względu na specyfikę skrzyżowań z drogą podporządkowaną, liczbę kierowców mających trudności z odnajdywaniem się na nich i liczbę wypadków powinno się zachować ostrożność na najwyższym poziomie, nawet jeśli droga, którą się poruszamy posiada pierwszeństwo przejazdu. Trzeba też zachowywać spokój i skupienie podczas przejeżdżania.