Aktualności

Drogówka dzierżoniowska od 6:00 prowadzi akcję “NURD”

Funkcjonariusze dzierżoniowskiego Wydziału Ruchu Drogowego od rana realizuję akcję pod kryptonimem „NURD”, czyli „Niechronienie Uczestnicy Ruchu Drogowego” Zasadniczym jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przechodniom.

W ramach akcji „NURD” funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Dzierżoniowie będą reagować na: wykroczenia popełniane przez pieszych, trzeźwość kierowców oraz pieszych, negatywne zachowania kierujących wobec przechodniów, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych o ruchu nakierowanym (i bezpośrednio przed nimi), nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, którzy są na pasach lub przechodzącym przez jezdnie drogi poprzecznej na skrzyżowaniu, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pieszemu, niepoprawne przejeżdżanie przy przystankach komunikacji publicznej, niezatrzymanie pojazdu, gdy przez ulicę przechodzi osoba z niepełnosprawnością lub o widocznej, ograniczonej sprawności, jazdę wzdłuż przejść dla pieszych oraz nagłego zjechania z chodnika na jezdnie, przebieganie przez jezdnię, przechodzenie w miejscach niedozwolonych lub gdzie widoczność jest ograniczona, niewłaściwe sprawowanie opieki przez rodziców (lub opiekunów) nad małoletnimi, którzy są uczestnikami ruchu drogowego, a także jazdę rowerem bez oświetlenia przy ograniczonej widoczności i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci przeprowadzają akcję „NURD” w trosce o bezpieczeństwo pieszych.

Funkcjonariusze kierują apel do uczestników ruchu drogowego, prosząc o wzajemne poszanowanie się i zachowywanie szczególnej ostrożności.