Aktualności Inne Kultura

Wydłużamy Termin Powiatowego Konkursu pod nazwą „Najpiękniejsze Wielkanocne Palmy” do 8 kwietnia

W odpowiedzi na liczne prośby wydłużamy termin możliwości zgłaszania palm do naszego konkursu aż do 8 kwietnia.

Gotowe palmy wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (ul. Świdnicka 23 Dzierżoniów, tel. 74 64 64 656) w terminie do 8 kwietnia 2022 do godziny 16:00.

Dla zwycięzców przewidziano pieniężne nagrody w postaci:
500 zł za pierwsze miejsce, 300 zł za drugie oraz 200 zł za trzecie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia podczas wydarzenia „WielkaMoc Polsko-Czeskich Tradycji 2022”, mającego miejsce w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej starostwa powiatowego w Dzierżoniowie oraz na Facebooku.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832 36 62, e-mail: [email protected]KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSUREGULAMIN KONKURSU

Content retrieved from: https://pow.dzierzoniow.pl/wydluzamy-termin-powiatowego-konkursu-pod-nazwa-najpiekniejsze-wielkanocne-palmy-do-8-marca.html.