Aktualności Inne

Apelujemy – nie wszyscy na raz! Rozpoczęła się rejestracja uchodźców po PESEL

W środę 16 marca rozpoczął się proces przyznawania numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy. Apelujemy jednak, aby zainteresowani nadaniem PESEL-u, nie udawali się już pierwszego dnia do Referatu Spraw Obywatelskich, odpowiedzialnego za tę procedurę.
Szacuje się, że rejestracja jednej osoby zajmie urzędnikowi od 30 do 50 minut. W przypadku braku paszportu dwujęzycznego, urzędnik musi bowiem przetłumaczyć inny dokument typu akt urodzenia, następnie pobrać odciski palców, wypełnić formularz, wymagający także zeskanowania zdjęcia i podpisu oraz dokonać rejestracji wszystkich formalności w systemie. Ponadto proces wydawania numeru PESEL może być połączony z uruchomieniem Profilu Zaufanego, czyli narzędzia, które umożliwi korzystanie zdalne z usług, które oferuje administracja rządowa i samorządowa, a także uruchomienie mobilnego dokumentu, którym można będzie się posługiwać w relacjach z urzędami, placówkami ochrony zdrowia i cywilno-prawnych.
Aby usprawnić obsługę uchodźców, po kilku dniach „pracy wdrożeniowej”, urząd nie wyklucza wprowadzenia systemu rezerwacji wizyt, dedykowanego dla uchodźców z Ukrainy. (około 20-30 osób dziennie). Po umówieniu, nie będzie konieczne długie oczekiwanie w kolejce przed budynkiem urzędu. Mamy nadzieję, że nadmiar „chętnych po pesel” nie zakłóci także codziennego funkcjonowania Referatu Spraw Obywatelskich i innych procesów w administracji samorządowej.

* Referat Spraw Obywatelskich – budynek przy ulicy Piastowskiej 1, pokój 6, tel: 74 832 87 25

У середу, 16 березня, розпочнеться процес присвоєння номера PESEL для біженців з України. Однак ми звертаємося до тих, хто зацікавлений у наданні PESEL, не звертатися до Департаменту цивільних справ у перший день.Передбачається, що процедура реєстрації однієї людини займе у чиновника від 30 до 50 хвилин. Чиновник при відсутності двомовного паспорта повинен перекласти інший документ, такий як свідоцтво про народження, потім взяти відбитки пальців, заповнити форму, яка також вимагає сканування фото і підпису і зареєструвати всі формальності в системі. Крім того, процес видачі номера PESEL може поєднуватися з запуском Trusted Profile, тобто інструменту, який дозволить дистанційно користуватися послугами, що пропонуються органами державної влади та місцевою владою, а також запуском мобільного документа, який може бути використаний у відносинах з офісами, закладами охорони здоров’я та цивільного права.

З метою покращення обслуговування біженців, після кількох днів роботи з PESEL офіс не виключає запровадження системи бронювання візитів, присвяченої біженцям з України. (близько 20-30 осіб на добу). Після призначення не потрібно буде годинами чекати в черзі перед офісною будівлею. Сподіваємося, що люди, які отримують PESEL, не порушать щоденне функціонування Департаменту цивільних справ та місцевого самоврядування.

* Департамент цивільних справ – будівля за адресою вулиця П’ястовська, 1, кімната 6, тел.: 74 832 87 25.

Content retrieved from: https://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/6565-apelujemy-nie-wszyscy-na-raz-od-jutra-rozpocznie-sie-rejestracja-uchodzcow-po-pesel.