Aktualności

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

3 lutego odbyło się posiedzenie PZZK, którego głównymi tematami była sytuacja epidemiologiczna na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz współpraca Lasów Państwowych z samorządami terytorialnymi, służbami, inspekcjami i strażami, zarządcami dróg w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

W spotkaniu udział wzięli goście specjalni Pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Pan Roman Bereźnicki – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Świdnicy oraz Grzegorz Kosowski – Starosta Dzierżoniowski, Andrzej Bolisęga – Wicestarosta, Izabela Szygudzińska – Sekretarz Powiatu, Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Maciej Smolarz – Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o. o., Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dzierżoniowie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, a także Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu dzierżoniowskiego.
Pani Poseł poinformowała, iż podejmuje wszelkie możliwe działania, zmierzające do efektywnego przeciwdziałania Covid-19 w ramach Sejmowej Komisji Zdrowia, której jest Wiceprzewodniczącą.
W swoim wystąpieniu Nadleśniczy przedstawił plan prac planowanych na 2 lata ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji infrastruktury dotyczącej dróg wjazdowych do lasu, w tym dróg pożarowych. Dodatkowo, w ostatnim czasie odnotowano wzmożone działania prewencyjne strażników leśnych zapobiegających dewastacji biegowych tras narciarskich.
Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dzierżoniowie poinformowała, iż tak jak w całym kraju również w powiecie dzierżoniowskim odnotowywany jest znaczny wzrost zakażeń na Covid-19.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego stwierdził, iż najbardziej skutecznym i efektywnym elementem zapobiegania Covid-19 jest zaszczepienie jak największej liczby mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.
Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie przedstawił informację, dotyczącą funkcjonowania oddziału covidowego, a także o procesie prowadzonych szczepień w podległej mu jednostce.

Ponadto, Prezes Zarządu poinformował o rozszerzeniu godzin funkcjonowania punktu wymazowego w Szpitalu w Dzierżoniowie tj.:

od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 07:00-09:00.
W punkcie średnio dziennie wykonywanych jest ok. 200 wymazów.

Podczas spotkania przedstawione zostały również informacje w zakresie działań wykonywanych przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w 2021 roku oraz wskazano priorytetowe kierunki działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w roku 2022. Ustalono, iż w drugim półroczu 2022 roku zostaną przeprowadzone ćwiczenia aplikacyjno – praktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach kompetencji poszczególnych służb, których zasięg oraz tematyka zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej na dzień 3 lutego 2022 roku:

  • 2420 zachorowań od początku roku do dnia dzisiejszego,
  • 1,2 tys. osób na kwarantannie i około 1,2 tys. w izolacji,
  • niespełna 50% zaszczepionych w powiecie,
  • 52 łóżka covidowe w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie – wszystkie zajęte

Koordynatorem spotkania był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Content retrieved from: https://pow.dzierzoniow.pl/posiedzenie-powiatowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-8.html.