Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Budynek Starostwa na Rynku w Dzierżoniowie

PEŁNE OGŁOSZENIE O NABORZE
OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r.:
– osobiście w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój nr 202 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki lub
– elektronicznie na platformie ePUAP (pismem ogólnym) lub
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 11 lutego 2022 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 11 lutym 2022 r., nie będą rozpatrywane.
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.

Content retrieved from: https://pow.dzierzoniow.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektora-w-biurze-promocji-kultury-sportu-i-turystyki.html.