Aktualności Inne

Przedszkola i szkoły naprzeciw ukraińskim sąsiadom

„W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.”

– fragment komunikatu MEN
 
Przedszkola:

Dla najmłodszych uchodźców w wieku od 3 do 6 lat Gmina Bielawa utworzyła specjalną grupę świetlicową, która od 28.03.2022 r. będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 13.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11.

Szkoły:

Dla dzieci w wieku szkolnym, które nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki w polskiej szkole, Gmina Bielawa zorganizowała, w każdej szkole podstawowej, działającej na terenie naszego miasta, oddziały przygotowawcze w których uczniowie mają możliwość w najbezpieczniejszym dla nich środowisku przygotować się do nauki w polskim systemie edukacyjnym.
Do oddziałów przygotowawczych są kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjne

Zapisy do przedszkolnej grupy świetlicowej oraz szkolnych oddziałów przygotowawczych odbywają się w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie, co dziennie od godz. 8 do godz. 15. Rodzice chcący skorzystać z edukacji lub opieki dla swoich dzieci w naszym mieście proszeni są o zabranie dokumentów tożsamości dziecka i swoich.

Content retrieved from: https://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/6590-przedszkola-i-szkoly-naprzeciw-ukrainskim-sasiadom.