Inne

Informacje dla rolników na temat pomocy suszowej

W branży rolniczej istotne znaczenie mają aktualne informacje dla rolników na temat dopłat i programów pomocowych, przysługujących miedzy innymi w związku z wystąpieniem klęski suszy. Warto śledzić te informacje i być na bieżąco, aby nie przegapić istniejących możliwości uzyskania pomocy i w wyznaczonym terminie złożyć stosowny wniosek. 

W 2019 roku rolnicy mogą liczyć na pomoc w związku z wystąpieniem klęski suszy

Niewątpliwie długotrwały brak opadów w okresie wiosennym i letnim spowodował niemałe straty w uprawach roślinnych na terenie całego kraju. W związku z klęską suszy rolnicy, podobnie jak w latach ubiegłych, mogą liczyć na programy pomocowe. Jedną z form pomocy są dopłaty do upraw. Najnowsze informacje dla rolników określają dokładnie proces udzielania takiej pomocy.

Podstawowe informacje dla rolników na temat składania wniosków o pomoc suszową

Na dopłatę w związku z wystąpieniem strat z uwagi na klęskę suszy mogą liczyć rolnicy, którzy w wyznaczonym terminie złożą stosowny wniosek. Należy w tym celu wypełnić przygotowany formularz, w którym rolnik musi podać swoje dane, opisać prowadzone w ramach swojego gospodarstwa rolnego uprawy (określić rodzaj uprawianych roślin oraz ich powierzchnie) oraz oszacować poniesione straty. Kwoty, które można otrzymać są zróżnicowane i wynoszą od 250 zł do 1000 zł do 1 ha uprawy, w zależności od tego jaką stratę poniósł rolnik w danej uprawie. Najniższa kwota zostanie przyznana w przypadku, gdy strata wynosi minimum 30% uprawy, natomiast na pomoc w najwyższej wysokości mogą liczyć rolnicy, których straty w uprawach sięgnęły 70% i więcej. Wśród ważnych informacji dla rolników nie może zabraknąć tego, że pomoc przysługuje w wypadku gdy rolnik posiada ubezpieczenie minimum połowy powierzchni swoich upraw.

Istotną informacją dla rolników jest również to, że wnioski o pomoc suszową można składać w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 3 października do 15 listopada 2019 r. Do wniosku o pomoc suszową trzeba dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzoną przez specjalnie powołaną do tego komisję.