Aktualności Biznes Podróże

Plan rozbudowy bielawskiego Campingu „Sudety”

 

Plan rozbudowy bielawskiego Campingu „Sudety”

Od początku bieżącej kadencji samorządu, podejmowane są intensywne działania, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności bielawskiego Campingu „Sudety”. W latach 2019 – 2021, na terenach wokół Jeziora Bielawskiego, zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty ośrodka, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez sektor prywatny.
Wszystkie dotychczasowe działania wdrażano jednak tylko w formule „ad hoc”, ponieważ brak było kompleksowego planu zagospodarowania całości terenów zlokalizowanych nad bielawskim akwenem. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację 1.IX.2021 r. została podpisana umowa z firmą 7sgroup sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla kompleksu Campingu „Sudety”, zlokalizowanego przy ul. Wysokiej w Bielawie.

W kwietniu br. wrocławska spółka przedstawiła rozwiązania funkcjonalne dla 8 obszarów, w tym:
✅ STREFA A – PLAŻA – KORTY – wprowadzono rozwiązania poprawiające funkcjonalność obszaru oraz zaprojektowano 2 obiekty z funkcją gastronomiczną i noclegową
✅ STREFA B – MARINA – zaprojektowano kompleks mariny wraz zapleczem biurowym, magazynowym i sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż linii brzegowej
✅ STREFA C – WEJŚCIOWA – zaprojektowano rozbudowę istniejącej strefy wejściowej poprzez budynek biurowo magazynowy z funkcją recepcji dla Campingu „Sudety” oraz miejsca postojowe
✅ STREFA D – GASTRONOMICZNA
– zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku pod funkcję restauracyjną z węzłem sanitarnym wraz z funkcją noclegową
✅ STREFA E – IMPREZY PLENEROWE – zaprojektowano strefę przeznaczoną do organizowania kulturalnych i sportowych imprez plenerowych
✅ STREFA F – CAMPING – zaprojektowano:
– strefę plaży wzdłuż linii brzegowej z wygrodzeniem terenu
– strefę campingu (namioty, campery, domki letniskowe, węzły sanitarne, węzły kuchenne, miejsca do grillowania, wygrodzenie obszaru i inne niezbędne obiekty)
✅ STREFA G – DROGA DOJAZDOWA
– zaprojektowano układ komunikacyjny wraz z uzbrojeniem terenu
– przewidziano możliwość rozbudowy i skomunikowania strefy campingowej z działką o numerze ewidencyjnym 1197 obręb Fabryczna w Bielawie (oznaczona na mapie poglądowej liniami
przerywanymi)
✅ STREFA H – WYSPA – zaprojektowano rozwiązania poprawiające funkcjonalność obszaru
Dzięki realizacji przedmiotowego „master planu” bielawski kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy zyska nie tylko nową estetykę, ale przede wszystkim i funkcjonalność, która da możliwość dalszej komercjalizacji campingu.

W kolejnym etapie (tj. w roku 2022), na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowane zostaną projekty techniczne umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, a także zostaną złożone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. „Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej”, zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

mapainwestycjicampingsudety mapainwestycjicampingsudety

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj

Content retrieved from: https://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/6632-plan-rozbudowy-bielawskiego-campingu-sudety.